Kaj_Sotala comments on We Agree: Speeches All Around!